صفحه اصلی > اخبار > محتوای
به رهبری نور گرم
Apr 24, 2017

درجه حرارت رنگ از سایه زیر 3300K است. نور گرم مشابه لامپ رشته ای است، قرمز ماده نور بیشتر، به مردم با آب گرم، سالم، احساس راحت، درخواست را به خانواده، محل اقامت، خوابگاه، بیمارستان، مهمانخانه ها و مکان های دیگر، و یا درجه حرارت پایین تر است.

اخبار مرتبط